เมื่อเด็กไทยต้องก้าวทันยุค 4.0
สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ร่วมงานสัมมนาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในโอกาส 12 ปี

“ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัย ในภูมิภาคอาเซียน”

ฟัง ปาฐกถาพิเศษ

“นโยบาย เป้าหมาย การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อ Thailand 4.0

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • • การจัดการศึกษาปฐมวัยใน ASEAN โดย วิทยากรจาก UNESCO
  • • The Role of Happiness in Developing Children Unlimited Potential :
  • A focus on The HOPE Curriculum. โดย คณะวิทยากร : Monash University เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
  • วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์ประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร 09.00-16.30 น.
  • สอบถามรายละเอียด : 02-996-9281-4 ต่อ 101-104 สำรองที่นั่งได้ที่ www.lri.co.th