สมัครงานกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ / Lri Job Position

1. Webmaster - Web Programmer ( รับสมัคร 1 อัตรา )

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ : หญิง , ชาย
  • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
  • สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา PHP , Mysql ,HTML, CSS Wordpress หรือ PHP frameworks และใช้ Photoshop,  พืนฐานได้
  • สามารถออกแบบหน้า Web page และจัดทำเว็บไซต์ ได้
  • มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย มนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และมีความมั่นใจในตัวเอง


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2559