Responsive image
Behind the Scene : เคล็ดลับ...การบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน
Responsive image

ครั้งแรกกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อสถาบันวิจัยการเรียนรู้ จับมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดการอบรม หลักสูตร”เคล็ดลับ..การบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ให้กับกลุ่มโรงเรียนที่ดำเนินกิจการสถานศึกษาในรูปแบบครอบครัว(Family Business) ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม Escape Khao-Yai โดยมีเจ้าของกิจการสถานศึกษาและทายาทจากพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมทั้งหมด 32 คน

Responsive image

ตลอด 4 วัน 3 คืน ผู้รับการอบรมได้รับการปูพื้นฐานตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว วิธีการบริหารอย่างมืออาชีพ ตลอดจนข้อดี-ข้อเสียของธุรกิจครอบครัว และข้อสำคัญ ได้เรียนรู้กรณีศึกษา ของธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 147 ปี แต่กลับล่มสลายภายในปีเดียว ว่ามีสาเหตุจากอะไร นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ธุรกิจครอบครัวกับกลยุทธ์ธุรกิจทั่วไป การวางแผนและการประยุกต์ธุรกิจครอบครัวให้เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ

Responsive image

ในภาคค่ำ เราได้จัดDinner Talk ในหัวข้อ บทเรียนการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการทำโรงเรียนจนประสบความสำเร็จในเวลาเพียง 3 ปีเศษ

หัวใจแห่งความสำเร็จของการทำธุรกิจครอบครัว อีกประการหนึ่งได้แก่ การวางแผนผู้สืบทอดที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ทั้งความสำคัญ รูปแบบและกลวิธี รวมถึงรูปแบบการสืบทอดที่นำไปสู่ความสำเร็จและไม่สำเร็จ

Responsive image

และที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินธุรกิจครอบครัว ได้แก่การสร้างธรรมนูญครอบครัว ที่ทุกกลุ่มตระกูลต้องบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ความหมาย ความสำคัญและการเขียนว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างไร และการทดลองจัดทำธรรมนูญครอบครัวของแต่ละครอบครัวด้วยตนเอง พร้อมกรณีศึกษาธรรมนูญครอบครัวของบริษัทที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องตลอด 400 ปีว่า ธรรมนูญครอบครัวเขากำหนดอะไร ที่ทำให้สามารถสืบทอดมาได้อย่างต่อเนื่อง

Responsive image

บางส่วนของหัวข้ออบรมเหล่านี้คือกุญแจที่จะดำเนินธุรกิจครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถฝันฝ่ากระแสโลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผ่านพ้นสถิติการส่งมอบธุรกิจ ที่ว่ากันว่า จากรุ่นที่ 1 ไปสู่รุ่นที่ 2 มีโอกาสรอดเพียง 30% และเมื่อส่งผ่านไปรุ่นที่ 3 จะเหลืออยู่เพียง 12% เท่านั้น จนนำไปสู่คำกล่าวที่ว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วคน”

Hi Light
ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.ภูษิต วงษ์หล่อสายชล
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสาขาวิชาการจัดการหลักสูตร MBA ONLINE
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
บทสัมภาษณ์ ท่านได้อะไรจากการอบรมในครั้งนี้
ติดตามการอบรมในรุ่นที่ 2 เร็ว ๆ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยการเรียนรู้ โทร.02-996-9281 ต่อ 104