สถาบันวิจัยการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดงานกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image