สมัครงานกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ / Lri Job Position

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม/ฝึกอบรม ( รับสมัคร 3 อัตรา )

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท 
 • เงินเดือนปริญญาตรี 12,000-15,000 บาท  ปริญญาโท 15,000 - 30,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเมื่อวันที่ : 14 พฤษภาคม 2561

2. Webmaster - Web Programmer ( รับสมัคร 1 อัตรา )

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา PHP , Mysql ,HTML, CSS Wordpress หรือ PHP frameworks และใช้ Photoshop,  พืนฐานได้
 • สามารถออกแบบหน้า Web page และจัดทำเว็บไซต์ ได้
 • มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย มนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และมีความมั่นใจในตัวเอง


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเมื่อวันที่ : 14 พฤษภาคม 2561

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสื่อ ( รับสมัคร 3 อัตรา )

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย / หญิง 
การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, อักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย เอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านภาษาไทยอยู่ในระดับที่ดีหรือดีมาก (ถ้าเคยผ่านงานพิสูจน์อักษรหรืองานเกี่ยวกับแบบเรียนมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word / Excel / PowerPoint)

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 สิงหาคม 2561