สมัครงานกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ / Lri Job Position

ตำแหน่ง นักวิชาการปฐมวัย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ หญิง  เพศชาย  อายุระหว่าง  23-35 ปี
  • การศึกษา ระดับปริญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (หากจบการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสามารถในนำเสนอและรักในงานบริการวิชาการ
  • สามารถเดินทางเพื่อไปบริการวิชาการในต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด

จำนวน

2 อัตรา

เงินเดือน

ขั้นอยู่กับระดับการศึกษา ความสามารถและประสบการณ์ บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • อาหารกลางวัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างจังหวัด
  • ค่าตอบแทนในการบริการวิชาการ

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด

ที่อยู่ 89/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามวิจัยการเรียนรู้ จำกัด 89/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

Website: http://www.lri.co.th

เบอร์โทร. 02-9969281-4 ต่อ 205

แฟกซ์. 02-9969285-6

อีเมล centerlri@gmail.comสมัครงานตำแหน่งนี้
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561