:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) :: .:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ทุนเรียน ป.โท 3,000 ปอนด์ ที่สกอตแลนด์


University of Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ มอบทุนปริญญาโทจำนวน 3 ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ โดยทุนมีมูลค่าทุนละ 3,000 ปอนด์ หรือประมาณ 150,000 บาท เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนอื่น...
 
University of Edinburgh มหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศสกอตแลนด์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเท่านั้นได้สมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ School of Engineering โดยทุนการศึกษานี้มีทั้งสิ้น 3 ทุนด้วยกัน มีมูลค่าทุนละ 3,000 ปอนด์ หรือประมาณ 150,000 บาท เพื่อเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง
 
ทั้งนี้ สาขาวิชาที่เปิดสอนใน School of Engineering มีดังนี้
- Bioelectronics and Biosensors MSc
- Carbon Capture and Storage MSc
- Electronics MSc
- Imaging (Online Distance Learning) MSc, PgProfDev, PgCert, PgDip
- Innovation, Technology & the Law (Online Distance Learning) LLM
- Intellectual Property Law (Online Distance Learning) LLM
 
- International Masters in Fire Safety Engineering MSc
- Science Communication and Public Engagement MSc
- Science Communication and Public Engagement (Online Distance Learning) MSc, PgProfDev, PgCert, PgDip
- Signal Processing and Communications MSc
- Speech & Language Processing MSc
- Structural and Fire Safety Engineering MSc
- Structural Engineering and Mechanics MSc
- Sustainable Energy Systems MSc, PgDip
 
อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครรับทุนต้องไม่ได้ถือสัญชาติประเทศในยุโรป มีผลการเรียนเกียรตินิยม มีผลคะแนน IELTS ในระดับดีเยี่ยม สมัครเข้าเรียนและผ่านการคัดเลือกก่อน
 
สำหรับผู้ที่สนใจ ให้ทำการสมัครเข้าเรียนก่อน โดยเลือกคอร์สที่สนใจจากอันดับหนึ่ง และทำการสมัครเข้าเรียนได้ที่ http://goo.gl/aY747S 
 
ทั้งนี้ หลังจากผ่านการตอบรับ ผู้สมัครทุนจะต้องสมัครผ่านทาง Online Application สามารถสมัครและดูรายละเอียดขั้นตอนได้ที่ http://goo.gl/Fy3JJ หมดเขตรับสมัครทุนในวันที่ 1 เมษายน 2014 เท่านั้น และจะประกาศผลทุนให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคม.
 
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์  23 มีนาคม 2557

 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::