:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

ชุดสื่ออนุบาลสำหรับเด็ก ปีการศึกษา 2561


1. ชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้


ระดับชั้นอนุบาล 1

product

ระดับชั้นอนุบาล 2

product

ระดับชั้นอนุบาล 3

product

 

2. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ระดับชั้นอนุบาล 1-3


product

 

3.หนังสือนิทานประกอบสาระการเรียนรู้


ระดับชั้นอนุบาล 1

product

ระดับชั้นอนุบาล 2

product

ระดับชั้นอนุบาล 3

product

 

4.ชุดเสริมทักษะ


ระดับชั้นอนุบาล 1

product

ระดับชั้นอนุบาล 2

product

ระดับชั้นอนุบาล 3

product

 

5. กล่องสะสมผลงาน


product

 

6.รายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ระดับชั้นอนุบาล 1-3


product

 

7. แบบประเมินพัฒนาการด้านปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 1-3


product

 

8. ซองการบ้าน


product:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::