:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::
.:: ร้านต้นกล้า ::.
img

ขอเรียนเชิญ โรงเรียนสมาชิกโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมสัมมนาค่ายวิชาการ “Childhood Education : Thinking Tools for Thinking Classroom”

ขอเรียนเชิญ โรงเรียนสมาชิกโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมสัมมนาค่ายวิชาการ “Childhood Education : Thinking Tools for Thinking Classroom”

img

สถาบันวิจัยการเรียนจับมือม.เกษตรพัฒนาสื่อการศึกษา

วีระพล ศรีวุฒิชาญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร และผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนางานวิชาการด้านปฐมวัยและชุดสื่อการเรียนรู้ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับกา

img

โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในความร่วมมือกับ TESOL TRAINING และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

img

สพฐ.เดินหน้าผลิตครูภาษาตปท.

สพฐ.เดินหน้าผลิตครูภาษาต่างประเทศ ตามโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

img

รัฐเตรียมทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้าน! ปั๊มช่างเทคนิค-อาชีวะ ส่งเรียนนอก 1,600 ทุน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

img

ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาฯ จัดกิจกรรม งานแสดง

แสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

img

เชิญร่วมทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ปฐมวัย

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม และสถาบันรับรอง....

img

ร.ร.อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้

และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันความพร้อม...

img

สจล.เดินหน้าเป็น 1 ใน 10 ของอาเซียน

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า

img

ปรับเกณฑ์จ้างครูยึดประสบการณ์แทนวุฒิ

สกศ.รุกผุดยุทธศาสตร์พัฒนาแม่พิมพ์ เพิ่มค่าตอบแทนแก้สาขาขาดแคลน


จำนวนข่าวทั้งหมด 135 ข่าว : 14 หน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าถัดไป>>

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::