:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา


การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา (27/02/2557)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิก
http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1336&filename=index

 

แหล่งที่มา : http://www.kroobannok.com/65107


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::