:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

เสนอให้เด็กม.ปลาย_ปวช.กู้กรอ.ได้


สช.เผยปีหน้าเด็กโรงเรียนเอกชนลดแน่ เหตุไม่มีเงินให้กู้ยืมเรียน เสนอปรับเงื่อนไข กรอ.ให้เด็ก ม.ปลาย และ ปวช.มีสิทธิกู้ได้

วันนี้ (27ก.พ.) ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) กล่าวถึงการติดตามหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ว่า ต้องไปดูว่าเด็กไปเรียนต่อที่ไหน และจบจากที่ไหน ซึ่งหากดูตัวเลขจริงๆแล้วจะพบว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)อาจมีตัวเลขเด็กที่กู้ยืมมากแต่จำนวนเงินจะน้อยกว่าสถาบันอุดมศึกษา แต่ สช.ยังยึดหลักที่จะรณรงค์ให้เด็กเห็นความสำคัญในการจ่ายเงินคืนว่า ต้องนำไปช่วยเหลือเด็กรุ่นน้อง ต้องสร้างระเบียบวินัยที่ดี เป็นตัวอย่างการทำความดีอย่างหนึ่ง ซึ่งมีหนี้ก็ต้องใช้เป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ในส่วนของเงินกยศ.ที่ขาดอยู่จำนวนมากนั้นกระทบต่อโรงเรียนเอกชนในการเพิ่มยอดผู้เรียนที่ตั้งไว้ 4 หมื่นคนอย่างแน่นอน เพราะเมื่อเด็กรู้ว่าไม่มีเงินให้กู้ก็จะหันไปเรียนทางอื่น ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนหนักใจเรื่องนี้มาก และขอให้รัฐบาลน่าหาวิธีการช่วย หรือไม่อาจเสนอให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)เขียนข้อกำหนดการกู้ใหม่ ว่า ให้เด็ก ม.ปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สามารถกู้ได้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระได้ เนื่องจากเงิน กรอ.เหลือทุกปี

 

cs


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::