:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ราชบัณฑิตพร้อมเลิกใช้คำ "ปัญญาอ่อน" หลังมีการรณรงค์ให้สัมคมไทยเลิกใช้


นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต เปิดเผยว่า กรณีที่ น.ส.โรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์ ประธานมูลนิธิเดอะเรนโบว์ รูม ระบุว่ามูลนิธิเดอะ เรนโบว์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และชมรมเมืองไทยเข้าใจออทิสติก รณรงค์ให้สังคมไทยเลิกใช้คำว่า "ปัญญาอ่อน" (ป.ญ.อ.) ซึ่งเป็นคำที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนคำอื่นๆ อาทิ โรคภาวะบกพร่องทางร่งกาย คนหูหนวก คนตาบอด เด็กออทิสติก เป็นต้น โดยขอให้ช่วยกันบัญญัติศัพท์ใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงบวกแก่สังคมนั้น หากเห็นว่าการใช้คำว่าปัญญาอ่อนไม่เหมาะสม และทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กลุ่มองค์กรเอกชน หรือภาคสังคมทำหนังสือเสนอมาที่สำนักราชบัณฑิตยสถานเพื่อให้นำเข้าหารือในกลุ่มนักภาษาศาสตร์ และนักวิชาการ ว่าควรจะต้องเปลี่ยนคำอื่นที่สุภาพกว่าหรือไม่ สำนักราชบัณฑิตฯยินดีที่รับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ จากสังคม ทั้งนี้ คำว่าปัญญาอ่อนเป็นคำในกลุ่มจิตวิทยา และเป็นคำที่ใช้เข้าใจโดยทั่วไป แต่ปัจจุบันอาจมีการนำคำนี้มาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ต่อว่าบุคคลอื่น 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::