:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ความสำคัญของเด็กปฐมวัย กับปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนัก


ความสำคัญของเด็กปฐมวัย กับปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนัก 

วิทยากร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
คณะกรรมการเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

 ขอบคุณ thai.education.revolution


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::