:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลมาตรฐานสากล ร่วมบริจาค ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี


                สถาบันวิจัยการเรียนรู้ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลมาตรฐานสากล ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภค บริโภค ใน วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กกำพร้าและคนชรา ถวายแด่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี รวมยอดบริจาคทั้งหมด 60,480 บาท

 

 

 

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::