:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย เตรียมมอบหน้ากากอนามัย แบบผ้าสำหรับโรงเรียนอนุบาลมาตรฐานสากล ทั่วประเทศ


         สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19  เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย เตรียมมอบหน้ากากอนามัย แบบผ้าสำหรับโรงเรียนอนุบาลมาตรฐานสากล ทั่วประเทศ

        ดร.วีระพล ศรีวุฒิชาญ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ด้วยการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้กับนักเรียนอนุบาลและคุณครูในโครงการสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอนอย่างมั่นใจ ห่างไกลเชื้อโควิด


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::