:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::สถาบันวิจัยการเรียนรู้

Learning Research Institute

ที่อยู่:
89/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์:
02-996-9281-4 โทรสาร. 02-996-9285-6
email:
centerlri@gmail.com

แผนที่การเดินทาง:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::