:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

ชุดสื่อสำหรับเด็ก


1. ชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1-3

product

 

2. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ระดับชั้นอนุบาล 1-3


product

 

3. หนังสือนิทานประกอบสาระการเรียนรู้


product

 

4. ชุดเสริมทักษะ ระดับชั้นอนุบาล 1-3


product

 

5. กล่องสะสมผลงาน


product

 

6. แบบประเมินพัฒนาการด้านปัญญา


product

 

7. ซองการบ้าน


product:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::