:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) :: .:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

เกมเรียงภาพสัตว์น้อย Animal Kingdom2


เกมเรียงภาพสัตว์น้อย Animal Kingdom2 มาเรียงสัตว์ที่เหมือนกันให้ได้มากที่สุดคลิกเมาส์เพื่อปรับทิศทางสัตว์ที่ เหมือนกันเรียงให้ติดกัน 5 ตัวขึ้นไปเพื่อสะสมคะแนน


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::