:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) :: .:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

คณิตศาสตร์-รูปร่างและขนาด


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 คณิตศาสตร์-รูปร่างและขนาด

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=trDTstNxMAg


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::