:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) :: .:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สังคมศึกษา-ครอบครัวของฉัน


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 สังคมศึกษา-ครอบครัวของฉัน

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=YrkDY5D1VWE


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::