:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) :: .:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ป.2 วิชา ภาษาไทย เรื่อง ต้นไม้พูดได้


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา ภาษาไทย เรื่อง ต้นไม้พูดได้

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=rLpt3wqMcGo


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::