:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) :: .:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ป.1 ภาษาอังกฤษ What your name


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 ภาษาอังกฤษ What your name

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=e0yhcqeNyBU


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::