:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) :: .:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

เศษส่วน 1


เศษส่วน 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

วิธีเล่นไฟล์ คลิกขวาที่ วิดีโอ จอสีฟ้า แล้วเลือก คำสั่งเล่น

แหล่งที่มา :  http://www.3dwcs.net/subjects/math/501/    เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.3dwcs.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::