:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สมศ.ลงมือช่วยรร.ไม่ผ่านประเมินเอง


มศ.รอ ศธ.ไม่ไหว ลุกขึ้นมาผลักดันแก้ปัญหา รร.ไม่ผ่านการประเมินเอง หลังผุดโครงการ "1 ช่วย 9" ดึงสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินระดับ "ดีมาก" 207 แห่งเป็นแกนนำช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินที่มีมากถึง 2,000 แห่ง "ชาญณรงค์" เชื่อได้ผลสำเร็จ 100% แถมปีนี้ยังเชิญสมาคมครูอังกฤษร่วมโครงการด้วย เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน เชิญภาคเอกชน 99 แห่งเข้าร่วมโครงการ

.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ. และต้องได้รับการพัฒนาจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา สมศ.ได้จัดโครงการ “1 ช่วย 9” เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนแกนนำ 1 แห่งลงพื้นที่ ปฏิบัติงานในลักษณะที่ไม่พึงพางบประมาณในการดำเนินงาน (Zero Budget Project) ภายใต้แนวคิด “ห่วงโซ่ คุณภาพทางการศึกษา” ซึ่งเป็นการนำเอาระบบประกันคุณภาพจากตะวันตกมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมสังคมไทย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คือให้สถานศึกษาที่เป็น 1 หรือเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ประเมินจาก สมศ. เข้ามาช่วยเหลือสถานศึกษาอีก 9 แห่ง หรือสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนาและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

อย่างไรก็ตาม ที่ สมศ.ได้ทำโครงการดังกล่าวขึ้น ถือว่าเป็นอาสาสมัครในการทำการทดลองวิจัยเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษานั้นอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หาก ศธ.นั้นเห็นว่าโครงการนี้สามารถพัฒนาได้จริง ก็สามารถที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ได้ หรืออาจจะนำไปเป็นต้นแบบตั้งหน่วยงานเฉพาะในการพัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานก็ได้ โดยปัจจุบันมีโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 207 แห่ง เพื่อมาช่วยพัฒนาโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินกว่า 2,000 แห่ง ทั้งนี้ บางแห่งไม่ได้ลงไปพัฒนาเพียง 9 แห่งเท่านั้น แต่ลงไปพัฒนาถึง 13 แห่ง เป็นต้น 

ผอ.สมศ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในปีนี้ สมศ.ยังได้เชิญสมาคมครูอาจารย์อังกฤษ หรือซีเอฟบีที จากประเทศอังกฤษ มาร่วมโครงการ “1 ช่วย 9” ด้วย ซึ่งจะมาช่วยดูแลและพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยเบื้องต้นจะเริ่มจับคู่กับสถานศึกษาแกนนำ 9 แห่งก่อน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับสถานศึกษาเครือข่ายต่อไป 

“จากการติดตามผลการดำเนินโครงการ “1 ช่วย 9” พบว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก ขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมิน สมศ.แล้วเกือบ 100% ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งภายในเดือนธันวาคมนี้ สมศ.จะพยายามเชิญภาคเอกชน 99 แห่งมาเข้าร่วมโครงการ แม้ว่าภาคเอกชนจะเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ แต่เชื่อว่าในแต่ละหน่วยงานจะมีบุคลากรที่เก่งและมีความสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาได้ นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ อาจจะจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรืออาจจะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ซึ่งจะช่วยลดภาระของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มาก”ผอ.สมศ.กล่าว.

 

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 9 เมษายน 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::