:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::
.:: ร้านต้นกล้า ::.
img

รายการเสียงปฏิรูป ตอน ทิศทางโรงเรียนเอกชน

โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ (รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษาคนที่ ๑)

img

Thailand Education Landscape I ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ I Education Disruption Conference 2018

เชิญรับฟังการบรรยายของ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) TDRI

img

สถาบันวิจัยการเรียนรู้เข้าร่วมงานและรับมอบโล่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน ในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์

img

สถาบันวิจัยการเรียนรู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสถาบันวิจัยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่

img

เลขาธิการ กช. ปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในโอกาสครบรอบ 12 ปี สถาบันวิจัยการเรียนรู้

img

ประมวลหลักสูตรฝึกอบรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community By LRI) จาก.....โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สู่.....โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน

img

เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ

ศธ.ถก มาตราการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ วางมาตรฐานการศึกษาคนพิการให้สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาชาติ หวังใช้กำหนดอัตราเงินรายหัวเด็กพิการ

img

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงรายและโรงเรียนสิริวัฒนาและวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ ท่านประธานวันวิสาข์ กาญจนศรีกุล ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น ...

img

ย้อนรอย ปี 2559 “ลิงชุลมุน” เปิดยุทธศาสตร์ ม.44 ขับเคลื่อนการศึกษาชาติทางออกปฏิรูปประเทศ?

“จากการทำงานร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ได้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานที่มีทั้งความรู้ ความคิดและการแก้ไขปัญหา จึงเชื่อว่างานต่างๆ จะเดินหน้าต่อไปได้


จำนวนข่าวทั้งหมด 126 ข่าว : 13 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] หน้าถัดไป>>

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::