:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรยุคใหม่ ร่วมใส่ใจ ร่วมรักษ์โลก และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม


                        สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรยุคใหม่ ร่วมใส่ใจ ร่วมรักษ์โลก และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือนำเข้ากระดาษปราศจากสารฟอกขาว OBA Free (Optical Brightening Agents Free) ระหว่างสถาบันวิจัยการเรียนรู้ และบริษัท อมตะ พริ้นท์ติ้ง จำกัด และพิธีลงนามความร่วมมือจัดจ้างพิมพ์สื่อการเรียนรู้ กับ 7 กลุ่มพันธมิตรด้านการพิมพ์ โดย ดร.วีระพล ศรีวุฒิชาญ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยการเรียนรู้ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::