:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

กำหนดจัดอบรมระบบออนไลน์ให้กับคณะครูและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 21-24 เมษายน 2565 นี้ เวลา 13.00 - 15.00 น สถาบันวิจัยการเรียนรู้ กำหนดจัดอบรมระบบออนไลน์ให้กับคณะครูและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขึ้น ในหัวข้อ "สอนอย่างไรให้เด็กปฐมวัยคิดเป็น" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ (ครูอ้อย) ครูใหญ่จากบ้านของเล่น-พูนสุข ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้คุณครูสามารถนำกิจกรรมและเทคนิควิธีการที่สำคัญ ไปประยุกต์ใช้ในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::