:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

นศ.เฮ! U-NET ล่มไม่เป็นท่า สทศ.ยอมถอยไร้กำหนด


U-NET ล่ม! มติบอร์ด สทศ. ยกเลิกจัดสอบ U-NET แบบไม่มีกำหนด ยกเหตุผล สมศ. และ สกอ. ไม่ใช้ผลสอบ ย้ำเดินหน้าพัฒนาวิจัยข้อสอบตามภารกิจ แต่ไม่บังคับให้ร่วมทดสอบใดๆ อีก แต่จะเน้นวัดคุณภาพ “สมหวัง” ชี้ยกเลิกโดยดูตามเหตุและผล ไม่ได้หมายความว่าเกิดการคัดค้านจะต้องยกเลิกเสมอไป
 
       วันนี้ (5 พ.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น.ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. วาระพิเศษเรื่องการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) โดยรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. แถลงข่าวผลการประชุมร่วมกับ ศ.(กิตติคุณ) ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธาน สทศ. และ ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ U-NET ที่เดิมกำหนดจัดสอบในปีการศึกษา 2557 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากเดิมการจัดสอบเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ คือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น เมื่อทั้งสองหน่วยงานไม่ประสงค์จะนำผลสอบไปใช้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสอบ อย่างไรก็ตาม การประเมินในระดับอุดมศึกษา เป็นหนึ่งภารกิจของ สทศ. ตามกฎหมาย ซึ่ง สทศ. จะพัฒนาระบบการประเมินและเตรียมกระบวนการดำเนินการทั้งการศึกษาวิจัย และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ขอยืนยันว่า จะไม่มีการกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องเข้าร่วมข้อสอบกลางใดๆ หากแต่จะเป็นการวัดคุณภาพตามความต้องการและความสมัครใจ ในลักษณะเดียวกับการสอบ TOEFL เป็นต้น
       
       “สทศ. มีหน้าที่ให้บริการจัดสอบและวิจัย พัฒนาและสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบ แต่ไม่มีหน้าที่อาจหรือไปบังคับหรือผูกมัดให้ใครนำผลทดสอบไปใช้ได้ การพัฒนาระบบการทดสอบจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ เพราะฉะนั้นกรณีที่กังวลว่าหากในอนาคตมีการทดสอบ และจะนำไปผูกมัดกับสถานประกอบการว่าต้องนำผลสอบไปใช้จะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน เพราะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ระบุว่า สทศ. ไม่สอบถามความเห็น หรือทำความเข้าใจในการจัดสอบ U-NET กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เลยนั้น ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างของ สทศ. เป็นไปตามขั้นตอนว่าต้องขอความร่วมมือและความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทั้งมหาวิทยาลัยและนักศึกษา แต่ที่ผ่านมายังไม่ถึงเวลา ดังนั้น ยืนยันว่า สทศ. จะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว
       
       ผู้สื่อข่าวถามว่า การเคลื่อนไหวคัดค้านการจัดสอบ U-NET ของนิสิตนักศึกษามีผลต่อการยกเลิกการจัดสอบ U-NET ใช่หรือไม่ ศ.(กิตติคุณ) ดร.สมหวัง กล่าวว่า เนื่องจากการจัดสอบ U-NET มีสถานการณ์ความเข้าใจไม่สอดคล้องกัน ไม่ตรงกันก็จำเป็นต้องทบทวน แต่ว่ากันด้วยเรื่องเหตุและผล ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต่อไปในอนาคตหาก สทศ. จัดสอบใดแล้วมีเสียงคัดค้าน สทศ. จะต้องยกเลิกการสอบเสมอไป 
       
       ถามต่อว่า กรณีที่ สทศ. ระบุว่าจะมีการทดลองระบบการสอบยูเน็ต โดยนำไปใช้ในการสอบคัดเลือกตามโครงการครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 นั้น เมื่อยกเลิกการจัดสอบ U-NET แล้วจะมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร กล่าวว่า การสอบคัดเลือกครูมืออาชีพ ไม่เกี่ยวกับการจัดสอบ U-NET เพราะข้อสอบที่ใช้ในการสอบครูมืออาชีพเป็นข้อสอบเฉพาะทางที่ใช้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ดังนั้น จึงมีการออกแบบข้อสอบที่แตกต่างจากข้อสอบที่ใช้ทั่วไป

 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 พฤษภาคม 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::