:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

“ปชค.อาเซียน” พบเด็กไทยอ่อนอังกฤษ รั้งท้ายเพื่อนบ้าน


จอโลกเศรษฐกิจ เที่ยง  อันดับคุณภาพการศึกษาอาเซียน

รายการจอโลกเศรษฐกิจ เที่ยง รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง การประเมินวัดผลเกณฑ์การศึกษาของเด็กไทย พบว่า การศึกษาภาษาอังกฤษเด็กไทยอยู่ในระดับรั้งท้ายเด็กประเทศเพื่อนบ้าน และในปี 2558 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือเออีซี ซึ่งทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่า เราต้องกล้ายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทย และนำวิกฤติมาเป็นโอกาส เพื่อรับมือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยม และรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจากทั่วประเทศกว่า 2 พันคน ร่วมกันวางแผนผลักดันพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในระดับมัธยมให้มีสมรรถภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-14 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ จากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบแท็บเล็ตมาให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน แก่เด็กนักเรียนชั้น ม.1 แต่ยังมีครูบางโรงเรียนที่ทำไม่ได้ ต่างขอย้ายห้องเรียนหนีเทคโนโลยี ทำให้การเรียนการสอนของเด็กไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ซึ่งทางสมาคมฯ จึงนำวิกฤติมาเป็นโอกาสมาแก้ปัญหา โดยเชิญนักวิชาการ มาร่วมจัดสัมมนาผู้บริหารการศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 4 วันเต็ม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พร้อมก้าวอย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพต่อไป.
ปชค.อาเซียน’ พบเด็กไทยอ่อนอังกฤษ รั้งท้ายเพื่อนบ้าน


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::