:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ติดตามข่าวสารของ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ บนมือถือ สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แล้ว


สถาบันวิจัยการเรียนรู้ เป็นองค์กรผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
และจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรครูของโรงเรียนในสมาชิก
แอพพลิเคชั่นนี้จะคอยอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
ของภายในสถาบันฯ   โดยสามารถ เข้าไปโหลด ที่ Google Play 
ค้นหาพิมพ์คำว่า LRI แล้วติดตั้งลงบนมือถือ


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::