:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ศธ.มอบ สพฐ.ระดมสมองแก้ปัญหารับจ้างทำการบ้าน


วันนี้ (25 ส.ค.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานความคืบหน้าการปรับการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ซึ่งจะเริ่มอบรมครูแกนนำรวมถึงปรับหลักสูตรทั้งสองวิชา ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เน้นให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยในส่วนของ กศน. จะร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำโครงการต้นแบบหมู่บ้าน ค่านิยมหลัก 12 ประการของ คสช. เน้นจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย เน้นกิจกรรมพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความซึมซับในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ สำนักงานคณะกรรกมารการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ระหว่างจัดทำโรงเรียนต้นแบบการ จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ใน 28 วิทยาลัยนำร่อง ทำเป็นหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เด็กมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตใจอ่อนโยน ลดละเรื่องการทะเลาะวิวาทไปด้วย 

“ส่วนกรณีที่ สพฐ. จะจัดทำหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ และหนังสือวิชาภาษาไทย และให้โรงเรียนใช้ หลักสูตรที่ออกโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เท่านั้น ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ แต่ส่วนตัวเห็นว่า แม้เนื้อหาจะเป็นหลักสูตรเดียวแต่กิจกรรมจะเข้ามาเป็นตัวเสริมให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้น โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นี้ สพฐ. จะจัดประชุมหารือถึงการแก้ปัญหาในภาพรวม จากนั้นอีก 2 สัปดาห์ ศธ. จะจัดเสวนาหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรทั้งหมด 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อดูว่าวิชาใดบ้างที่เรียนมากเกินไป สามารถปรับลดได้ หรือต้องเพิ่มเป็นชั่วโมงกิจกรรมแทน” นางสุทธศรี กล่าว 

ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัด ศธ. ได้รายงานการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีการเปิดเว็บไซต์รับจ้างทำการบ้านจำนวนมาก ทั้งผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม โดยส่วนใหญ่จะทำเป็นการส่วนตัว และมีการเปิดช่องทางรับจ้างทำการบ้านลักษณะดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมี โดยที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และเห็นว่า จะไปใช้วิธีบล็อกเว็บไซต์เหล่านี้ อย่างเดียวคงยากครูควรต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้การบ้านเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หลีกเลี่ยงการให้การบ้านในลักษณะ สามารถไปจ้างได้ เน้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น ขณะเดียวกัน ต้องมีระบบการดูแลเด็กให้เข้มงวดมากขึ้น ส่วนผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องดูแลครู รวมถึงผู้ปกครองหากพบว่าเด็กไปจ้างทำการบ้านก็ต้องแจ้งให้ครูทราบเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สพฐ. รับเป็นเจ้าภาพ จัดระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาดังกล่าวในสัปดาห์หน้า 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 สิงหาคม 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::