:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ทัศนศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย (ซิดนีย์-เมลเบิร์น) 16-22 สิงหาคม 2557


               

 ผ่านไปด้วยดี กับโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในหลักสูตร  “การบริหารสถานศึกษาแบบมืออาชีพ”(PSM) รุ่นที่ 9/2557  เมื่อวันที่ 16-22 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งในครั้งนี้สถาบันวิจัยการเรียนรู้  ได้นำคณะท่านผู้บริหารโรงเรียน เยือน 2 นครสำคัญของออสเตรเลีย  คือ นครซิดนีย์ และนครเมลเบิร์น  ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  และนักเรียนของเรียนต่างๆ เป็นอย่างดี  พร้อมกันนี้ ได้นำภาพมาฝาก 

สำหรับครั้งหน้า สถาบันวิจัยการเรียนรู้  จะนำท่านผู้บริหารไปดูงานประเทศใด เราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ  ในนามคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานกับสถาบันฯ ด้วยดีเสมอมา  และหวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านอีกในครั้งต่อๆ ไป

ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ 
http://lri.co.th/gallery/view.php?GalleryID=0030

 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::