:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมงานฉลองรางวัลพระราชทาน ดาราสมุทร


โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี อีกหนึ่งโรงเรียนในโครงการของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ที่ได้รับรางวัลอันสูงสุด รางวัลสถานศึกษาพระาชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งด้วยความพากเพียรและอุตสาหะของผู้บริหาร คณะครู และชุมชน ร่วมผลักดันให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ คณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้เข้าร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วย พร้อมนำภาพมาให้รับชมกัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกหลายโรงเรียน ที่กำลังดำเนินการขอรางวัลในเวลาอันใกล้นี้

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::