:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

พิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ สถาบันวิจัยการเรียนรู้


             สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ได้ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยอาคารใหม่ตั้งอยู่ติดกับครัวการบินไทย เลขที่ 89/50 ถ.วภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์.0-2996-9281-4 และโทรสาร.0-2996-9285-6 เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. เพื่อรองรับการขยายตัว สู่การพัฒนาที่ไม่มีสิ้นสุด ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558 นี้


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::