:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ผลการประกวดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา


งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับปฐมวัย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 13  พ.ย.  2557

 

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ในการปั้นดินน้ำมัน  (จากผู้เข้าแข่งขัน 19ทีม)  ได้ 95คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ   1  ระดับเหรียญทอง  ในการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน (จากผู้เข้าแข่งขัน 18คน) ได้ 94คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

3. รางวัลลำดับที่ 15ระดับเหรียญเงิน ในการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษ (จากผู้เข้าแข่งขัน 19ทีม) ได้ 73คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

4. รางวัลลำดับที่ 9 ระดับเหรียญเงิน ในการเล่านิทานประกอบท่าทาง (จากผ้เข้าแข่งขัน 15 คน) ได้ 68.80 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::