:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

งานสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย


งานสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย

“จัดกิจกรรมบูรณการปฐมวัยอย่างไร ให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::