:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

เชิญร่วมทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ปฐมวัย


ชิญร่วมทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ปฐมวัย

 

                สถาบันวิจัยการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม และสถาบันรับรองทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น(The Mathematics Certification Institute of Japan) ขอเรียนเชิญโรงเรียนระดับปฐมวัยทั่วประเทศเข้ารับการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นปีที่ 2ในวันเสาร์ที่ 21มีนาคม 2558        ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม กรุงเทพฯ

                การทดสอบดังกล่าวจะใช้ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำและตรวจโดยสถาบันคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนที่สามารถทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสถาบันคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของนักเรียนระดับปฐมวัยไทย ว่ามีคุณภาพทั้งในด้านทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับสากล

                โรงเรียนใดที่สนใจต้องการสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม โทร.091-901-2034,02-615-4493-4ภายในวันที่ 13มีนาคม 2558


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::