:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาฯ จัดกิจกรรม งานแสดง


       

         โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา  ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีระดับอนุบาล ได้จัดกิจกรรม งานแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   โดยทางสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ได้นำ มาสคอตการ์ตูน น่ารักมาเปิดตัวที่งานด้วย


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::