:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สพฐ.เดินหน้าผลิตครูภาษาตปท.


               สพฐ.เดินหน้าผลิตครูภาษาต่างประเทศ ตามโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

หวังแก้ปัญหาครูขาดแคลนได้อย่างเป็นระบบ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ดำเนินโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำนวน600

คน ปีละ150 คน โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปลายปี 2556 นั้น ในรุ่นที่ 1 มีผู้รับทุนทั้งสิ้น 136 คน

โดยเวลานี้ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ขณะที่ปี2557 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดสอบคัดเลือกไปแล้ว มีผู้ได้รับทุนในรุ่นที่ 2 ทั้งสิ้นจำนวน 140 คน

แบ่งเป็นผู้รับทุนวิชาเอกภาษาต่างๆ รวม10 ภาษา ประกอบด้วย

1.ภาษาสเปน จำนวน 3 คน

2.ภาษาเยอรมันจำนวน10 คน

3.ภาษารัสเซีย จำนวน 3 คน

4.ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 15 คน

5.ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 50 คน

6.ภาษาเกาหลี จำนวน 35 คน

7.ภาษามลายู จำนวน 10 คน

8.ภาษาเขมร จำนวน 5 คน ภาษาเมียนมาร์ จำนวน 4

คน และภาษาเวียดนาม จำนวน5 คน

นายกมลกล่าวต่อว่า ล่าสุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก.) สพฐ.

ได้จัดให้ผู้รับทุนดำเนินการทำสัญญารับทุน โดย สวก.พร้อมด้วยนิติกรจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารสัญญาของผู้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สพฐ.คาดหวังว่าบุคลากรผู้รับทุนทั้งรุ่นที่ 1  และรุ่นที่ 2 ซึ่งกำลังเตรียมเข้ารับการศึกษาภาษาต่างประเทศที่สองนี้

เมื่อศึกษาจบตามหลักสูตรจะกลับมาช่วยยกระดับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสถานศึกษาของ สพฐ.ได้

และที่สำคัญจะช่วยให้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนเฉพาะทางได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ.

 

ที่มา ไทยโพสต์ 16 กุมภาพันธ์ 2558


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::