:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร


               

        สถาบันวิจัยการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จัดงานกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้  สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1–อนุบาล 3  ในวันที่ 21-23 กันยายน 2558  โดยทางสถาบันวิจัยการเรียนรู้ได้ร่วมจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในธีม “Walking in the jungle”  โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::