:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สมศ.ชงบอร์ดขยายเวลาส่งแผนประเมินภายนอก ร.ร.สพฐ.ซ้ำรอบ 3 เดือน มี.ค.


นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหนังสือขอขยายเวลาการส่งแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.จำนวน 8,055 แห่ง จากเดิมที่ต้องส่งภายในเดือนธันวาคม 2558 และประเมินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2559 เป็นเดือนมีนาคม ว่า ช่วงเวลาที่ สพฐ.เสนอไม่น่าจะมีปัญหา เร็วๆ นี้ สมศ.จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูตัวบ่งชี้ที่ทำให้โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินมากที่สุด คือตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายใน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่ สมศ.ใช้ในการประเมิน เท่าที่ดูยังมีโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งที่พบว่ามีนักเรียนยังอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ถือเป็นเจตนาที่ดีของ ศธ.ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 7 ธันวาคม 2558


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::