:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

โพล เผย คนส่วนใหญ่อยากให้มีการปิดภาคเรียนตามระบบแบบไทย


รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ Coordinating Center for the Public Higher Education Staff (CHES) เปิดเผยผลสำรวจประชาชนหัวข้อ: ชาวอุดมศึกษา เห็นด้วยหรือไม่ การปิดเทอมใหญ่ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 14-15 เมษายน 2559 ผ่านระบบ Google forms
กลุ่มเป้าหมาย: ชาวอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES ได้ส่งแบบสอบถามในหัวข้อ “ชาวอุดมศึกษา เห็นด้วยหรือไม่ การปิดเทอมใหญ่ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน” โดยผ่านเพจหลักของ CHES ซึ่งมีสมาชิกเป็นชาวอุดมศึกษาทุกสถานะ และแบบสอบถามได้ถูกแชร์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียไปยังเพจอื่นที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มปัญญาชน เช่น เพจ Drama-addict ซึ่งมีสมาชิกหลักล้านคน ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 14-15 เมษายน 2559 มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามจำนวน 8,002 คน มีผู้เห็นด้วยว่า “ควรปิดภาคเรียนตามระบบของไทย (ปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม)” จำนวน 7,091 คน คิดเป็น 88.6% และมีผู้เห็นด้วยว่า “ควรปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียน (ปิด
เทอมใหญ่ช่วงเดือน พฤษภาคม -กรกฎาคม” 911 คน คิดเป็น 11.4% โดยผู้มาตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นนิสิตนักศึกษา 63.1 % อาจารย์ในมหาลัยต่างๆ 80 แห่ง 17.7 % ศิษย์เก่า 8.1 % นอกนั้นก็เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ 3.1% ผู้ปกครอง 3.6% บุคลากรเก่าและไม่ระบุสถานะอีก 4% โดยในโพลนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ส่งข้อคิดเห็นประกอบการตัดสินใจเลือก จำนวน 627 ข้อความ ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องสภาพอากาศร้อน เรื่องวัฒนธรรม เรื่องความเสียหายในการสมัครงานของบัณฑิต การเสียโอกาสของอาจารย์แลกเปลี่ยน และการเสียโอกาศในการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ รศ.วีรชัยและสมาชิกส่วนหนึ่ง จะนำผล CHES โพลนำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาทบทวนมติ ที่ประชุมอธิการบดี หรือ ทปอ. อีกครั้ง เร็วๆนี้

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 16 เมษายน 2559


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::