:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและนำมาสคอตไปแสดงใน งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์


       สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและนำมาสคอตไปแสดงใน งานนิทรรศการวิชาการ   โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::