:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26


 

         เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสถาบันวิจัยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยการเรียนรู้ แก่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ 140 ปีการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::