:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้เข้าร่วมงานและรับมอบโล่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน ในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


       

         สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมวิชาการระดับประเทศ “100 ปี  การศึกษาเอกชน” ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน และระหว่างโรงเรียน เอกชนด้วยกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ตลอดทั้งเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน 20 จังหวัดของภาคอีสานซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทางสถาบันวิจัยการเรียนรู้ได้เข้ารับมอบโล่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชนจาก ท่านชลำ  อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานที่จัดขึ้น


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::