:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

เลิกการตรวจการบ้าน ... ครูโรงเรียนประถมในอังกฤษ เลิกการตรวจการบ้าน


เลิกการตรวจการบ้าน.........

ครูโรงเรียนประถมในอังกฤษ เลิกการตรวจการบ้าน 
แต่เปลี่ยนวิธีมาใช้เวลาพูดคุยกับนักเรียนมากขึ้น 

 

 

 


แหล่งที่มา : www.facebook.com/BBCThai


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::