:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567


การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ในช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2567 - 2 พฤษภาคม 2567

 

อาจเป็นรูปภาพของ แท่นบรรยาย, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, การจัดแสง, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังเต้น และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ “พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Development World
Class Standard kindergarten Schools Sustainable Development Goals”
ในหัวข้ออบรมผู้บริหาร "การพลิกโฉมและนวัตกรรมการบริหารศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ หัวข้ออบรมครู "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัย" โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ กิจกรรมบูรณาการโดย ดร.สุนันทา ขลิบทอง จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ตาราง, การจัดแสง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, ของเล่นเด็ก, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ของเล่นเด็ก และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, ฝูงชน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ “พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Development World Class Standard kindergarten Schools Sustainable Development Goals” ในหัวข้ออบรมผู้บริหาร "การพลิกโฉมและนวัตกรรมการบริหารศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ศ.ดร.พฤกษ์ ศิริบรรณพิทักษ์ หัวข้ออบรมครู "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัย" โดยรศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ กิจกรรมบูรณาการโดย ดร.สุนันทา ขลิบทอง จัดขึ้นที่ โรงแรมอวานี แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ตาราง และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ฝูงชน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ


วันที่ 8 เมษายน 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ “พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Development World Class Standard kindergarten Schools Sustainable Development Goals” ในหัวข้ออบรมครู "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัย" โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ กิจกรรมบูรณาการโดย ดร.สุนันทา ขลิบทอง จัดขึ้นที่ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ


วันที่ 10 เมษายน 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ “พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Development World Class Standard kindergarten Schools Sustainable Development Goals” ในหัวข้ออบรมผู้บริหาร "การพลิกโฉมและนวัตกรรมการบริหารศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ศ.ดร.พฤกษ์ ศิริบรรณพิทักษ์ หัวข้ออบรมครู "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัย" และ กิจกรรมบูรณาการ โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา โคราช จังหวัดนครราชสีมา

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ตาราง, การจัดแสง, ฝูงชน และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ตาราง และ การจัดแสง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความพูดว่า "Checkin in ช่วงที่1: สมรรถมะของผู้เรียนมือะไรบ้าง จะประเมินอย่างไร เพราะเหตุใดจึงต้องประเปินการ เพราะเหตใดจึงต้อ เรียนรู้ผู้เรียน คุงรลร้วงตวือย"

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ของเล่นเด็ก, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความพูดว่า "Eeez มะนะศึกษา"

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ‎5 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, แผนผังในอาคาร และ ‎ข้อความพูดว่า "‎าเจรญ อาเจรญ حلمب a HHHH‎"‎‎

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ


วันที่ 16 เมษายน 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ "พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Development World Class Standard kindergarten Schools Sustainable Development Goals" นำโดย
ดร.วีระพล ศรีวุฒิชาญ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะวิทยากร หัวข้ออบรมผู้บริหาร "การพลิกโฉมและนวัตกรรมการบริหารศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ศ.ดร.พฤกษ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และ รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ หัวข้ออบรมครู "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัย" โดย ดร.วชิร ศรีคุ้ม และกิจกรรมบูรณาการ โดย ดร.สุนันทา ขลิบทอง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า "นักวิชาการอาวุโส Science/STEM Scienc STEM Educator srik@ipsb.ac.th ศร.วชิร ตร.วชิรศรีคุ้ม ศรีคุ้ม"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความพูดว่า "2 1 1KIT a2 પ4સેસ EXIT ชางลอก ออกแบบ โปรแกรมทัวร์1วันที่น่ายน บบ โปรแกรมทัวร์ 1 วันที่น่าสนใจ โปรแ ยอดวงใจ ยอด จ"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า "ภารกิจกรรม มสมรรถนะ ดึกปฐมวัย cm ปล็บทอง Siumea"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า "ออกแบบ ออกแ วันที่น่าสนใ น่าสนใจ ใจ โปรแกรมทีวร โบรแรงชัวร์1วันที่่าสนใจ 1 ชวดา"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ตาราง

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, แท่นบรรยาย และ โรงพยาบาล

 

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ตาราง และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ตาราง


วันที่ 17 เมษายน 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ “พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Development World Class Standard kindergarten Schools Sustainable Development Goals” นำโดย
ดร.วีระพล ศรีวุฒิชาญ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะวิทยากร บรรยาย โดย ศ.ดร.พฤกษ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และ รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ในหัวข้ออบรมผู้บริหาร "การพลิกโฉมและนวัตกรรมการบริหารศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และ ดร.วชิร ศรีคุ้ม ในหัวข้ออบรมครู "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัย" และกิจกรรมบูรณาการ โดย ดร.สุนันทา ขลิบทอง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ของเล่นเด็ก, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ฝูงชน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย และ งานแต่งงาน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "อนูบาตรักมี Songwitsuksa School"

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ของเล่นเด็ก, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า "บุณยรักษ์ 보다 四込"

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ของเล่นเด็ก และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ตาราง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::