:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สกอ.ล้อมคอกตรวจหลักสูตรครูทั่วประเทศ


กรณีนักศึกษาครุศาสตร์ ราชภัฎสุรินทร์ปลุกสกอ.สั่งตรวจสอบหลักสูตรครูทั่วประเทศ จี้สถาบันไหนหลักสูตรหมดอายุต้องเร่งดำเนินการต่อใหม่ เตือนนักเรียนตรวจสอบหลักสูตรก่อนตัดสินใจสมัครเข้าเรียน

จากกรณีปัญหาการรับรองหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร5ปี) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งคุรุสภายังไม่ได้รับรองหลักสูตร จนส่งผลกระทบต่อการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของบัณฑิตโดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไปวางมาตรการเข้มงวดสำหรับการเปิดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกนั้น วันนี้(21 มี.ค.) ที่ สกอ. ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. เร่งตรวจสอบข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 5 ปี) ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. และมีหลักสูตรใดบ้างที่การรับรองหรือรับทราบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดอายุ หรือใกล้จะหมดอายุแล้วบ้าง เพื่อที่ สกอ.จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยให้เร่งดำเนินการโดยด่วน เพราะเป็นช่วงที่มีการเปิดสอบครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อไม่ให้นิสิต นักศึกษาได้รับความเดือนร้อน เลขาธิการกกอ. กล่าวต่อไปว่า ปัญหาของมรภ.สุรินทร์ ถือเป็นอีกบทเรียนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยจำนวนมาก แอบเปิดสอนก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการรับรองทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นผมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม กกอ. เพื่อดูว่าจะมีช่องทางกฎหมายใดบ้างที่จะเอาผิดกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ และช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ตนจึงอยากย้ำเตือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรหรือสถาบันใด ได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และนอกจากหลักสูตรครูแล้ว สกอ.จะตรวจสอบหลักสูตรอื่น ๆของทุกหมาวิทยาลัยด้วย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ ทีคิวเอฟ " ส่วนกรณีที่ มรภ.สร. ระบุว่า สกอ. ได้รับทราบหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นเรื่องจริงและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้การรับรองคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชานาฏศิลป์ แต่ทางคุรุสภากำหนดว่าการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มีอายุ 5 ปี ดังนั้นมรภ.สร.จะต้องส่งหลักสูตรปรับปรุงมาให้ สกอ.รับทราบใหม่ เพื่อที่จะได้ครอบคลุมนักศึกษาที่เข้าเรียนครูในปีการศึกษา 2552 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามเท่าที่รับทราบมรภ.สร. กำลังส่งหนังสือถึงสกอ. เพื่อให้พิจารณารับทราบหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้หนังสือยังไม่ถึง สกอ. แต่หากส่งมาถึง สกอ.ก็จะเร่งพิจารณา และถ้าพบว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่มีปัญหาสกอ.จะรับทราบทันที" เลขาธิการกกอ.กล่าว 

 

 

ที่มา เดลิินิวส์ วันศุกร์ 21 มีนาคม 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::