:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ยอมรับ ป.ตรี อาชีวะเกรดเฟ้อมาก


เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2557 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้ทำหนังสือแจ้งให้สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งจาก 38 วิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 684 คนมาให้เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนว่าเกรดเฟ้อหรือไม่นั้น ขณะนี้มีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ส่งผลการเรียนมาให้แล้ว พบว่า จากนักเรียน 184 คนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาช่างทองหลวง และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 39 คนหรือ 21.19% เกรดเฉลี่ย 3.5-3.74 จำนวน 28 คนหรือ 15.21% และต่ำกว่า 3.5 จำนวน 117 คนหรือ 63.58% โดยสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาช่างทองหลวงของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ มีนักศึกษารวม 39 คน มีนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปรวม 22 คน ซึ่งเมื่อดูข้อมูลแล้วถือว่าเกรดค่อนข้างเฟ้อมากและนักศึกษาเหล่านี้มีสิทธิได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอง โดยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป และเกียรตินิยมอันดับสองเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาที่เหลือกำลังทยอยส่งผลการเรียนเข้ามา ทั้งนี้ในวันที่ 21 มี.ค. ตนได้เรียกประชุมกับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ว่าจะมีการป้องกันแก้ไขเกรดเฟ้อได้อย่างไรเพื่อให้คุณภาพการเรียนระดับปริญญาตรีอาชีวะมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ.

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 21 มีนาคม 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::