:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

หวั่นข้อสอบรั่วคุมเข้มสอบครูผู้ช่วย


หวั่นข้อสอบรั่วคุมเข้มสอบครูผู้ช่วย 

“สุขุม”เผยห่วงที่สุดเรื่องข้อสอบรั่ว และออกข้อสอบไม่ครอบคลุมเนื้อหาหรือให้น้ำหนักบางเรื่องมากเกินไป พร้อมย้ำจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ต้องโปร่งใส ถ้าพลาดรัฐบาลมีสิทธิโดนซ้ำ

วันนี้(9เม.ย.) ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้จัดการประชุมชี้แจงการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา90 เขตทั่วประเทศที่ประกาศเปิดการสอบแข่งขันฯ โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้คือการเฝ้าระวังการทุจริตการสอบโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการทุจริต หรือเคยมีการทุจริตสอบครูผู้ช่วยที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจและมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เรื่องการสอดส่องดูแลการทุจริตลงไปกำกับติดตามในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และให้มีการทำรายงานผลการดำเนินการจัดสอบอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงการเรียกบัญชี รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อไปว่า การจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้เป็นเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลที่กำลังถูกโจมตีหลายเรื่องกับอีกฝ่าย ดังนั้นหากเรื่องนี้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีก อาจทำให้เป็นประเด็นที่จะถูกโจมตีซ้ำได้ จึงต้องการกำชับและกำกับติดตามให้ทุกขั้นตอนในการจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เริ่มมีรายงานความไม่ชอบมาพากลเข้ามาบ้างแล้วจึงจำเป็นต้องกำชับให้มีการสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องข้อสอบรั่ว และการออกข้อสอบที่ต้องออกข้อสอบให้เนื้อหาครบถ้วนตามที่ได้ประกาศไว้ ไม่ใช่ให้น้ำหนักกับบางเรื่องมากจนเกินไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุด “การสอบครั้งนี้เป็นการกระจายอำนาจไม่ใช่จัดสอบโดยส่วนกลางเหมือนที่ผ่านมา จึงต้องย้ำเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งวันนี้ค่อนข้างมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตแต่ก็ต้องยอมรับว่าการตรวจสอบการทุจริตเป็นลักษณะของการไล่ตาม ซึ่งผู้ที่คิดจะทำการทุจริตก็ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ มาตลอดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ก.ค.ศ. และคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามฯจึงต้องทำงานอย่างหนักและดูทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด” รศ.ดร.สุขุม กล่าว 

 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันพุธ 9 เมษายน 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::